Аб праекце · Sobre o projeto

Пасольства Федэратыўнай Рэспублікі Бразілія ў Рэспубліцы Беларусь і ААТ “Авіякампанія “Белавія” маюць гонар паведаміць, што колеры бразільскай і беларускай культур зноў праявяцца на будынках Мінска падчас трэцяга этапу фестывалю Vulica Brasil! Пяць галоўных імёнаў урбан-арту Бразіліі ўжо ў дарозе — на борце самалётаў Embraer авіякампаніі “Белавія”, каб пачаць сваю творчасць поплеч з беларускімі калегамі па спрэі.

Праграма будзе доўжыцца тры тыдні. Пасля прыбыцця першых бразільскіх гасцей 25 жніўня, 30 жніўня адбудзецца прэс-канферэнцыя, затым 7 верасня пройдзе творчая сустрэча з мастакамі, 13 верасня — наведванне Жодзінскага дзіцячага дома, і вялікае свята закрыцця — 17 верасня на мінскай вуліцы Кастрычніцкая.

Каб прадставіць тут Бразілію, Атлантычны акіян перасякуць наступныя мастакі (у алфавітным парадку): L7M (паліхромная арніталогія); Finok (лірызм народнай культуры); Imai Yusk (бразільска-японская містычная чуллівасць); Ramon Martins (“Вялікі выбух” адценняў) і Speto (погляд на канцэпцыю часу і прасторы паміж Бразіліяй і Беларуссю). І ў дадатак да ўсіх гэтых талентаў, сталіца прыме ў другі раз дуэт спецыяльных запрошаных — OSGEMEOS.

Гэтак жа, як і бразільская, беларуская каманда будзе прадстаўленая вядучымі імёнамі мясцовага ўрбан-арту (у алфавітным парадку): Bazinato (фантастычны сюррэалізм), Busel (урбаністычны канцэптуалізм), Cowek (міфы і прырода), Grino & Ivan Tame (фантастычны сюррэалізм), Hade (творчая фурыя з Оршы), Ігар Юхневіч (канцэптуальны дызайн), Izum (інтуітыўная абстракцыя), Kontra (беларускія карані), Марат RGB (інтуітыўная абстракцыя), Mutus (нявіннасць маладосці) і Pisliak (традыцыя ў сучаснай версіі).

Святкаванне 17 верасня заслугоўвае асаблівай увагі. У гэты дзень з 12:00 да 23:00 вуліца Кастрычніцкая ператворыцца ў пешаходную зону з пляцоўкамі для музычных выступленняў, фуд-кортам з экалагічнай ежай ад Jam Market, жывым маляваннем, прадстаўленнямі з народнымі танцамі і элементамі бразільскага карнавалу, канцэртам спявачкі Ju Moraes, якая прыедзе з самога Сальвадора, радзімы самбы — танца, якому сёлета спаўняецца сто гадоў.

Каб атрымаць дадатковую інфармацыю, поўны расклад а таксама за штодзённымі абнаўленнямі заходзьце на:
http://vulica-brasil.by/
https://www.facebook.com/vulicabrasil
http://vk.com/vulicabrasil
https://instagram.com/vulicabrasil/

☆ Ініцыятар і арганізатар: Пасольства Бразіліі ў Беларусі;

Генеральны спонсар: “Белавія”;

Спонсары: Keramin, Moby Dick, Ultrabar, Donarit;

Прадзюсар і куратар: Gatos Produções;

Інстытуцыянальная падтрымка: Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт, Адміністрацыя Ленінскага раёна г. Мінска, Міністэрства транспарту і камунікацый Рэспублікі Беларусь, Мінсктранс, ПРААН;

Партнёры па матэрыялах і паслугах: MTN94, Condor, Enzo/Дэпо/Лаўка, Space, «Атлант-Тэлеком», Hotel Renaissance, Vip Apartments, Keto.by, Delay Sound System, АБ «Сцепаноўскі, Папакуль і партнёры», «Хуліган», «БелРостІнвестБуд», MZOR;

Партнёры: Minsk Festival, 34Mag, Jam Market, Інстытут імя Гётэ, «Ахова Птушак Бацькаўшчыны», «Зялёная Сетка», «Экаідэя», Keto.by, Delay Sound System.


A Embaixada do Brasil e a Belavia têm a honra de anunciar que as cores das culturas brasileira e belarussa serão novamente impressas nos edifícios de Minsk, na 3º edição do festival Vulica Brasil! Cinco dos principais nomes da arte urbana do país estão a caminho para criar ao lado dos colegas de spray belarussos – a bordo dos aviões Embraer da Belavia.

A programação se extenderá por 3 semanas. Após a chegada dos primeiros convidados brasileiros em 25 de agosto, haverá conferência de imprensa em 30 de agosto, seguida de seminário artístico em 7 de setembro, visita ao orfanato de Zhodino em 13 de setembro e, finalmente, a grande festa de encerramento no dia 17 de setembro.

Para representar o Brasil, cruzarão o Atlântico os seguintes artistas, em ordem alfabética: L7M (ornitologia policromática); Finok (lirismo da cultura popular); Imai Yusk (mística sensibilidade nipo-brasileira); Ramon Martins (“Big Bang” de tons); e Speto (subversão do conceito de tempo e espaço entre Brasil e Belarus). Como se tanto talento não bastasse, a capital recepcionará pela segunda vez a dupla de convidados especiais OSGEMEOS.

Em harmonia com os brasileiros, o time belarusso será representado pelos principais nomes da arte urbana local, em ordem alfabética: Bazinato (surrealismo fantástico), Busel (conceitualismo urbanístico), Cowek (mitos e natureza), Grino & Ivan Tame (surrealismo fantástico), Hade (fúria criativa de Orsha), Izum (versatilidade temática e pictórica), Kontra (raízes belarussas), Marat RGB (abstração intuitiva), Mutus (inocência da juventude) e Pisliak (tradição versus modernidade).

A celebração do dia 17 merece menção especial. Nesse dia, das 12h às 23h, a Rua Oktyabrskaya será transformada em via peatonal, com palcos para concertos musicais, praça de alimentação orgânica by Jam Market, pintura ao vivo, apresentações de dança popular e elementos do carnaval brasileiro, com destaque para a participação especial da cantora Ju Moraes, diretamente de Salvador, Bahia, berço ancestral do samba, ritmo que comemora 100 anos em 2016.

Para mais informações, programação completa e atualizações diárias, visite:

http://vulica-brasil.by/

https://www.facebook.com/vulicabrasil

http://vk.com/vulicabrasil

https://instagram.com/vulicabrasil/

Iniciativa e organização: Embaixada do Brasil em Belarus;

Patrocínio geral: Belavia;

Patrocínio: Keramin, Moby Dick, Ultrabar, Donarit;

Produção e curadoria: Gatos Produções;

Apoio institucional: Ministério da Cultura, Comitê Executivo de Minsk, Administração do Bairro Leninskiy, Ministério dos Transportes, Minsktrans, UNDP;

☆  Apoio de materiais e serviços: MTN94, Condor, Enzo/Depo/Lauka,  Space, Atlant Telekom, Hotel Renaissance, Vip Apartments, Keto.by, Delay Sound System,  «Stepanovsky, Papakul e parceiros», «Huligan», «BelRostInvestStroy», MZOR;

Apoio geral: Minsk Festival, 34Mag, Jam Market, Instituto Goethe, «Proteção das Aves»,  «Zelenaya Set», «Ecoideia»,  Keto.by, Delay Sound System.


Посольство Федеративной Республики Бразилия в Республике Беларусь и ОАО «Авиакомпания «Белавиа» имеют честь сообщить, что цвета бразильской и белорусской культур снова проявятся на зданиях Минска, во время третьего этапа фестиваля Vulica Brasil! Пять главных имён урбан-арта Бразилии уже в пути на борту самолётов Embraer авиакомпании «Белавиа», чтобы начать своё творчество бок о бок с белорусскими коллегами по спрею.

Программа будет длиться 3 недели. После прибытия первых бразильских гостей 25 августа, 30 августа состоится пресс-конференция,  затем пройдёт творческая встреча с художниками 7 сентября, 13 сентября – посещение  Жодинского детского дома и, наконец, большой праздник закрытия – 17 сентября на улице Октябрьская.

Чтобы представлять здесь Бразилию, Атлантический океан пересекут следующие художники (в алфавитном порядке): L7M (полихромная орнитология); Finok (лиризм народной культуры); Imai Yusk (бразильско-японская мистическая чувствительность); Ramon Martins (“Большой взрыв” оттенков); и Speto (взгляд на концепцию времени и пространства между Бразилией и Беларусью). И в дополнение ко всем этим талантам, столица примет во второй раз дуэт специальных приглашённых – OSGEMEOS.

Так же как и бразильская, белорусская команда будет представлена ведущими именами местного урбан-арта (в алфавитном порядке): Bazinato (фантастический сюрреализм), Busel (урбанистический концептуализм), Cowek (мифы и природа), Grino & Ivan Tame (фантастический сюрреализм), Hade (творческая фурия из Оршы), Игорь Юхневич (концептуальный дизайн), Izum (тематическое и изобразительное многообразие), Kontra (белорусские корни), Maрат RGB (интуитивная абстракция), Mutus (невинность молодости) и Pisliak (традиция в современной версии).

Празднование 2-3го сентября заслуживает особого внимания. В эти дени, с 12:00 до 12:00, на улице Октябрьская будет преобразована пешеходная зона, с площадками для музыкальных выступлений, фуд-кортом с экологической едой, рисованием вживую, представлениями с народными танцами и элементами бразильского карнавала.

Для получения дополнительной информации, полного расписания  и за ежедневными обновлениями заходите на:

http://vulica-brasil.by/

https://www.facebook.com/vulicabrasil

http://vk.com/vulicabrasil

https://instagram.com/vulicabrasil/

Инициатор и организатор: Посольство Бразилии в Беларуси;

Спонсоры: Moby Dick, Ultrabar, Белавиа;

Продюсер и куратор: Gatos Produções;

Институциональная поддержка: Министерство культуры Республики Беларусь, Минский городской исполнительный комитет, Администрация Ленинского района, Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, Минсктранс, ПРООН;

☆  Партнёры по материалам и услугам: MTN94, Enzo/Дэпо/Лаўка, Space, Hotel Renaissance, Keto.by, Delay Sound System,  АБ “Степановский, Папакуль и партнёры”, “БелРостИнвестСтрой”, MZOR, “Белгазпромбанк”;

Партнёры: Minsk Festival, 34Mag, Эко-маркет “Пастернак”, Паб 1067, Цент изобразительного и медиа искусства “Новая культурная инициатива”, «Зелёная Сеть», «Экоидея»,  Keto.by, Delay Sound System, Школа архитектурного мышления.